Bragesförsök

Hjortar

Till och från händer det att folk smuttar på skaldemjödet och ger sig i kast med en liten visa eller dikt. Här samlar vi ett antal prov på dessa alster.