Erborigien - rubrik
Hjortar

Erborigien är Gyllene Hjortens rollspelsvärld. Där utspelar sig alla förenigens arrangemang. Här på hemsidan finns åtskilligt (men inte allt) av det som skrivits om världen genom Gyllene Hjortens femtonåriga historia.

Alla texter
Hela innehållsförteckningen över alla texter. Sorterade i ämneskategorier.

För att underlätta läsandet har vi försökt samla texterna i olika teman, med introduktioner till vad de olika texterna handlar om, när de har till kommit och i vilket sammanhang.

Introduktion till Erborigien
En överblick över hela Erborigien. Texterna sammanställdes av Tobias Amnell och Maria Mattiasson till det nu utgångna "Nybörjarhäftet".
Aralanthas inbördeskrig
I sju år, från 626 till 633 har det stora och rika Aralantha härjats av ett inbördeskrig. Under dessa sju år har kung Mornam styrt och folket har lidit. En stor mängd texter och berättelser, liksom arrangemang, har handlat om detta.
Erborigiska kartor
De (så vitt känt är) senaste och mest uppdaterade kartorna över Erborigien.
Östra Aralantha
Tema om Östra Aralantha ut Hjortspår 34.
Heraldik
Många av Erborigiens heraldiska vapen, även några andra symboler.

För att göra temana hanterbara har vi försökt begränsa oss till sju artiklar eller tjugo sidor utskrivet på papper. Så hellre än att temana växer kan man skapa fler teman.


Sök bland texterna


powered by FreeFind Söktips