Vanliga frågor

Hjortar

Av: Tobias Amnell

I Gyllene Hjorten är vi i allmänhet inte så pigga på att formulera regler eller bestämma att "så är det, så är det inte". Vi vill hellre hålla saker öppna för diskussion och ha möjlighet att omtolka saker i ett senare läge. Men ändå får arrangörerna ofta frågor om vilka regler vi har för alkohol, åldersgränser, tidsperiod för kläder och så vidare.

Därför gör jag som det är vanligt inom databranchen där jag är aktiv, skriver svar på vanliga frågor (eller på engelska frequently asked questions, FAQ).

Vilken tidsperiod skall man ha på kläderna?

För det första, Gyllene Hjorten sysslar inte med att återskapa någon särskild tidsepok. Tag därför det nedanstående som riktlinjer, det är i Gyllene Hjorten viktigare att något ser fränt ut än att det är korrekt enligt någon historisk förebild.

De tidsepoker som gestaltas i Erborigiens klädedräkter sträcker sig från 900-tal till tidigt 1400-tal. Principen är att olika folk har olika tiders kläder. Så till exempel Aralantha där klädedräkten är 1300-tal, fram till tidigt fjortonhundratal i huvudstaden Aahren. Randersmarkarna ser ganska normandiska (1000-tal) ut, medan nordborna i Aralond har ett mer nordiskt 900-talssnitt på sina dräkter. Naronien har i allmänhet tidigare kläder än Aralantha (1200-tal till tidigt 1300-tal).

Vilken åldersgräns gäller?

Yngre deltagare får gärna delta på våra arrangemang, under förutsättning att de kan ta vara på sig själva. Det brukar vi definiera som att man måste ha börjat på gymnasiet. Om ännu yngre personer vill delta måste de göra det tillsammans med en grupp eller person som kan ta ansvar för denne, och de skall ha målsmans tillåtelse. Vi har haft 9-åringar och 2-månaders barn med utan problem.

Vilka regler gäller för alkohol?

Alkohol är tillåtet på våra arrangemang. Vi lägger ansvaret på de enskilda deltagarna att de inte blir för fulla och tappar kontrollen. Trots det serverar vi inte alkohol till minderåriga, hur ansvarsfulla de än må vara. Det blir allt mer vanligt på våra arrangemang att det serveras till exempel vin utspätt mer druvjos. Då kan man dricka i de kopiösa mängder man anser att ens roll borde klara.

I Erborigien finns det inte (enligt nuvarande praxis) några destillerade drycker. Endast vin, mjöd, öl och cider serveras på värdshusen. Ett litet avsteg från detta är att det förekommer "hostmedicin, smedsdricka eller dvärgabryggd" (kärt barn har många namn) som serveras ur små pluntor vid lägerelden. I vår värld skulle detta oftast kallas whiskey och vara en destillerad dryck, så alltså inte i Erborigien, där är det "hostmedicin".

Hur funkar det med strid, i praktiken?

I Gyllene Hjorten har vi riktiga vapen. Vi rekommenderar dock att eggarna slipas ned, det finns vanligen ingen anledning att behålla den vassa eggen. Vapen är dock alltid farlig och måste handskas med respekt.

I praktiskt rollspel används vapnen till hot och för att antyda att en person är farlig att gå i strid med. Överfall, hot och liknande brukar genomföras med dragna vapen, dock utan att det går till handgemäng. Det är därför väldigt viktigt att den underlägsna sidan inser detta och agerar därefter.

En av Gyllene Hjortens mycket få regler gäller pilbågar och andra avståndsvapen. Sådana vapen vinner alltid. Den som hotas med en båge kan alltid bli träffad, så det är vanligen lika bra att ge sig. Av säkerhetsskäl får pilen inte nockas (läggas på strängen) om den riktas mot en annan människa. Om man vill "skjuta" någon släpper man bara pilen till marken och låter strängen gå. (Att släppa strängen utan pil kan dock förstöra bågen, så det är bättre att bara släppa efter.)

Vad är ett Miniäventyr?

Miniäventyr är en form av små tillställningar, vanligen färre än tjugo deltagare och 3-4 timmar långa. De är vanliga för att driva handligen framåt i olika kampanjer i Erborigien utan att kräva för stor ansträngning.

Oftast är intrigerna i miniäventyren enkla och situationen klar; ett rådslag, ett möte med något eller någon eller en äventyrssituation där en grupp "hjältar" skall utföra något och resten av deltagarna har mer styrda roller.