Föreningen Gyllene Hjorten - rubrik
Hjortar

Gyllene Hjorten är en av Sveriges äldsta föreningar för levande rollspel. Föreningens ursprung finns i Gävle och det är där föreningen fortfarande har sitt säte och den gemensamma materielen förvaras. Numera har föreningen dock medlemmar och aktiviteter på många håll i landet, främst i Uppsala och Stockholm.

Gyllene Hjorten skiljer sig på ett par punkter från majoriteten av levande rollspelare i Sverige. Eftersom vi prioriterar att skapa stämning i våra uppsättningar använder vi endast material som ser äkta ut till rekvisita och ratar bland annat alla former av mjukvapen. Istället använder vi stålvapen och undviker för de mesta stridssituationer, endast inrepeterade uppvisningsstrider förekommer ibland. Gyllene Hjorten sysslar också endast med kampanjrollspel vilket innebär att alla våra uppsättningar utspelar sig i kampanjvärlden Erborigien där deltagarna under flera uppsättningar gestaltar samma roll. Detta skapar kontinuitet i sagan och en stor möjlighet att utveckla ett trovärdigt rollspel. Gyllene Hjorten har en något högre medelålder än de flesta andra grupper som sysslar med levande rollspel, samt en hög andel kvinnor.

Mer om rollspel i Gyllene Hjorten.

Aktiviteter

Gyllene Hjorten har en stor bredd på sina aktiviteter både geografiskt och innehållsmässigt. Ibland är det skogsäventyr med många deltagare och invecklade intriger, ibland värdshuskvällar med mat, dryck och musik. Banketter, rådslag och små miniäventyr förekommer också, allt efter de olika arrangörernas påhittighet. Ett par klassiska tillställningar, som inte genomförs varje år, brukar vara Våräventyr, Midsommarfirande, Höstäventyr och Midvinterblot.

Förutom de olika uppsättningarna sysslar föreningen även med många andra aktiviteter såsom hantverk, dans och skapande av sagovärlden Erborigien. Dessa aktiviteter genomförs av medlemmarna på de orter där det finns tillräckligt många intresserade.

Information

Det finns åtskillig tryckt information om Gyllene Hjorten och om sagovärlden Erborigien. Till medlemmarna skickas medlemstidningen "Hjortspår". Kampanjvärlden presenteras dels i "Världshandboken" som beskriver världen i mer faktabetonad form än "Laurentius krönikor" som är en skönlitterär skildring av de senaste årens omvälvande händelser i Erborigien. Med den nya teknikens intåg ar numera WWW och epost bland de främsta förmedlarna av information om Gyllene Hjorten och Erborigien.

Sång och musik är också viktiga beståndsdelar i Gyllene Hjorten. Många visor som har skapats om och för Erborigien har tryckts i "Erborigiska visor".

Updaterad: 2001-05-11 av Tobias