Första äventyret

Till ditt första äventyr finns det en hel del förberedelser som du måste genomföra. Du måste framför allt skaffa dig en roll och en utrustning till denna. För en nybörjare riskerar detta ta en hel del tid så var beredd på "sy i natt" syndromet som brukar inträffa natten före arrangemanget. Som tur är finns det dock ofta genvägar och hjälpsamma personer som kan underlätta för dig genom att låna ut kläder eller annat. Se till att verkligen utnyttja möjligheten att låna, annars riskerar ditt första äventyr att bli ihågkommet som en kamp mot symaskinen.

Rollen

Grundstenen i levande rollspel är att alla deltagare tar på sig en roll. Vi skall här försöka ge några tips och idéer till hur du bär dig åt när du skapar en roll. Använd dem som inspiration, inget säger att en infallsvinkel är bättre än någon annan när du börjar skapa en roll. Framför allt finns det inga krav på hur genomarbetad en roll skall vara. Den som inte är intresserad av djuplodande rolltolkningar får antagligen ut mer på arrangemangen med en enklare, rakare, roll.
Det är dock inte till alla arrangemang som Du själv behöver skapa en roll. Ibland har arrangörerna valt att skriva roller åt alla, eller somliga av, deltagarna. Detta upplevs av vissa som enklare än att skapa en egen roll, i alla fall om man känner igen sig själv i den roll man har fått att gestalta. Se nedan för att få tips på hur du gestaltar en skriven roll.

Att skapa en egen karaktär

I föreningen Gyllene Hjorten har många en eller flera så kallade permanenta roller. Det är karaktärer som återkommer från arrangemang till arrangemang. Många av dessa roller är anslutna till Gyllene Hjortens orden, antingen som medlemmar och tilltänkta medlemmar eller så är de fränder till orden och delar dess värderingar. Det innebär att alla dessa roller i hjärteroten är goda personer som när det verkligen gäller alltid väljer den rätta sidan i kampen mot ondskan. Detta kan vara bra att ha i sinnet när du skapar en karaktär.
När du skapar din första roll finns det i princip två strategier. Antingen väljer du att ta något medvetet tillfälligt utan alltför utarbetad bakgrund eller personlighet. En sådan roll går fort att skapa, du skaffar ett namn och en förklaring till varför du befinner dig på platsen för arrangemanget. Din gestaltning av rollen blir sedan fylld av improvisationer, rollen växer så att säga fram under spelet. Ett väldigt bra hjälpmedel när man spelar en sådan roll är att spela en arketyp. Är du bonde spelare du bonde genom att överdriva alla fördomar du kan tänka dig. En bortskämd adelsfröken är verkligen bortskämd och fullständigt ovetande om omvärlden.
En sådan tillfällig roll kan vara oerhört rolig att spela och kan bli mycket uppskattad av de andra deltagarna. Det krävs dock att man vågar ta ut svängarna och kan reparera eventuella missar i bakgrunden med en snabb bortförklaring. Egentligen ganska svårt alltså.
Det bästa är därför att skapa sin första roll så grundligt som möjligt redan från början. Efter äventyret kan du sedan ta ställning till om rollen var rolig och intressant att spela, eller om den bör skrotas omedelbart. En misslyckad roll kan alltid omarbetas, all bakgrund som du inte har avslöjat för någon under äventyret "existerar" egentligen inte och kan enkelt ersättas. En roll vars personlighet känns trist kan lämnas ett tag för att genomgå en personlighetskris och komma tillbaka förändrad ett år senare.
Det finns många sätt att gå till väga när man vill skapa en roll. Man kan till exempel arbeta fram den med hjälp av någon erfaren rollspelare, eller tillsammans med andra nybörjare. Föredrar man att arbeta själv kan man till exempel skriva ned en berättelse om personens liv (förslagsvis i jag form för att kunna känna för rollen bättre). Som inspiration och hjälp på traven finns här ett antal frågor som du kan utgå ifrån när du sätter igång.
En viktig del i rollskapandet är att bestämma vad rollen känner till om världen. Detta är givetvis lika mycket som du själv behöver veta, och har du en roll som vet mycket kan det kännas som en förfärlig mängd böcker du borde plöja igenom. Bli dock inte avskräckt. Den mängd information du verkligen måste känna till är inte så stor, däremot bör den sitta bra. Det gäller till exempel rollens uppväxttrakt, att inte veta varifrån man kommer måste betraktas som en grov blunder, att däremot missa på vad Wenheims huvudstad heter (Gargul) är inte så allvarligt för till exempel en aralanthier. Vilka övriga kunskaper du behöver besitta beror bl.a. på rollens yrke, en präst bör till exempel vara mycket väl förtrogen med gudasagorna och en riddare bör veta en del om politik.
Det finns alltså ett par saker som du bör kunna svara på i sömnen om din roll (uppväxtplats, varför du är här just nu, vad du heter). Mycket annat kan man sedan improvisera fram på stående fot till exempel föräldrarnas namn, Wenheims huvudstad (Hmm, var det inte Ravindal???) ingen kommer att hata dig för att du tar fel (däremot kanske de får sina fördomar mot aralanthier bekräftade, men det spelar mindre roll).

Några frågor om din roll

Personligt Bakgrund Uppfattningar och Livsåskådning Kunskaper och färdigheter Uppträdande Nu

Att tolka en skriven roll

Många gånger använder arrangörerna sig av skrivna roller. Då är det din uppgift att efter bästa förmåga tolka denna roll. Typiskt består rollbeskrivningen av namn och andra faktauppgifter, en kort bakgrund, en beskrivning av rollens relationer till andra roller och ibland instruktioner om kläderna. Den bakgrund du får i rollbeskrivningen är givetvis inte tillräcklig, utan du bör läsa mer om till exempel rollens hemland. Vidare är det ett mycket bra tips att ta kontakt med de som skall spela de roller som finns angivna som dina vänner eller fiender.
Att få en känsla för den skrivna rollens personlighet och hur den skall tolkas kan vara ganska svårt. Rollbeskrivningarna brukar vara kortfattade i dessa hänseenden och ibland kan de utelämnas helt för att du skall få större frihet att tolka din roll som du själv vill. Det bästa rådet är att inte vara helt bokstavstrogen mot rollbeskrivningen utan ta ut svängarna där du känner att det behövs. Har du funderingar så kan du alltid vända dig till den som har skrivit rollen för att föreslå förändringar som du tycker passar. Det kan även vara en god idé att göra på liknande sätt som när du skapar en egen roll till exempel att testa rollen mot någon medspelare eller använda ovanstående frågor.

Några ord på vägen

Det händer alltför ofta att nybörjaren på sitt första äventyr blir sittande i värdshusbänken med ett stop framför sig, eller inlindad i en mantel vid lägerelden. Ingen kommer att klandra dig ifall du gör så, men vi lovar att du kommer ha roligare ifall du är aktiv och deltar i det som händer. Levande rollspel är inte teater där några är aktörer och andra är åskådare, i levande rollspel är alla aktörer. Det innebär att alla har samma frihet och möjlighet att delta i det som händer. Se till att inte försitta den möjligheten. När Embla säger sig höra knakande i skogen, var då ingen mes utan bejaka hennes infall och hjälp henne undersöka det. Det är upp till dig själv att vara aktiv, att ta för dig av det som erbjuds i ett ägonblick men som är försvunnet i nästa.
Den som själv tar för sig av möjligheterna kommer att ha mycket roligare än den som inte gör det. Han/hon kommer att få se mer och uppleva mer, rollen kommer att utvecklas och lära känna andra roller. Du kommer snabbt att inse vilken fantastisk upplevelse ett levande rollspel kan vara.
För ett längre evenemang, särskilt om det hålls utomhus, måste du komma ihåg att ta hand om dig och din kropp. Du kommer inte att har roligare ifall du är trött och halvsjuk, se därför till att sova åtminstone en stund varje natt (vi vet det är svårt). Viktigast av allt är dock att se till att dricka tillräckligt (med vatten). Se även till att besöka avträdet (som ni givetvis har kommit ihåg att gräva) minst en gång om dagen, förstoppning är nämligen ingen rolig upplevelse.