Introduktion
till rollspel i Gyllene Hjorten

Var hälsade ni, som söker kunskap om den Gyllene Hjort, ty ni har funnit er väg. Här kan era frågor besvaras, om vad den Gyllene Hjorten är och vad Levande rollspel innebär. Här må ni finna skräddarens råd om en lämplig klädedräkt. Här kan rustmästaren upplysa om vad er packning bör innehålla.

Hör erfarna färdemäns visdomar, hemburna från talrika resor i sagans och inlevelsens länder. Lär konsten att skapa en roll att använda under era egna vandringar i Erborigiens saga. Välkommen!

Det finns åtskilligt mer att berätta om Gyllene Hjorten än det som finns tillgängligt här. Använd kompassrosen i navigationslisten till vänster för att läsa mer.


Texterna på dessa sidor är hämtade ur ett introduktionshäfte till rollspel i Gyllene Hjorten sammanställt av Tobias Amnell och Maria Mattiasson. Samtliga texter är Copyright © Gyllene Hjorten 1997, och all form av användande i vidare publicering kräver skriftligt tillstånd.

Updaterad 2000-04-11 av Tobias