Hjortspår
Hjortar

Hjortspår är medlemstidning för alla föreningen Gyllene Hjorten. Tidningen utkommer med två till fyra nummer per år och har sammanlagt utkommit i drygt trettio nummer. Utvecklingen har fört Hjortspår från att ha varit ett regelbundet återkommande informationsblad, till att nu vara en skrift med format och innehåll som en tidning.

I Hjortspår publiceras allt möjligt som kan vara av intresse för föreningens medlemmar. Givetvis finns där aktuella meddelanden till och från läsarna, men även debattinlägg om föreningen och dess verksamhet. Där finns artiklar om rollspelsvärlden Erborigien, levande rollspel i allmänhet, tips och beskrivningar i olika hantverk, med mera. I Hjortspår kan arrangörer annonsera sina arrangemang och följa upp med information och inspirationsmaterial. Hjortspår försöker vara ett så heltäckande informationsmedium för Gyllene Hjorten som möjligt.

Skicka Mejl till redaktionen

I redaktionen deltar