Den kortare vägvisaren till Erborigien

Välkommen till Erborigien!
Detta är en introduktion till rollspelsvärlden Erborigien som föreningen Gyllene Hjorten använder i alla sina uppsättningar.

Detta är en kort, och förhoppningsvis lättsmält introduktion till Eborigiens länder, folk, geogarafi och historia. Erborigien är i själva verket mycket mer omfattande än vad som här kan beskrivas. Men, detta skall räcka för att göra dig redo för ett första besök i Erborigien.

Erborigien är en värld i ständig utveckling. Från den första kartan med Gyllene Hjortens värdshus i mitten och pilar i olika riktningar till okända platser som "Naronien", "Aahren" och "Randersmark", har mycket hänt. Medlemmar i Gyllene Hjorten har ständigt utvecklat världen genom att lägga bit till bit. Så har till exempel tobak från Erdamaar blivit ett begrepp. Liksom de fantastiska Hjorvahästarna från Randersborg och livsdukarna i Njarka.

Erborigien är en levande värld, ständigt på väg från dåtid till framtid. Den dag Erborigien slutar utvecklas och förändras är den dag den sista personen slutar tänka på Erborigien, och förhoppningsvis är den dagen mycket avlägsen.


Vill du istället ha en introduktion till rollspel i Gyllene Hjorten så finns det också.

För texterna på dessa sidor ansvarar Tobias Amnell & Maria Mattiasson.

Copyright (c) Gyllene Hjorten 1997

Uppdaterad 1999-01-08 av Tobias