Om dessa sidor

Hjortar

Denna webbplats är ägnad åt föreningen Gyllene Hjorten och dess rollspelsvärld Erborigien. Webbplatsen sköts av en ämbetsman i föreningen kallad "Vävaren", för närvarande är det Tobias Amnell. Till sin hjälp har han Anders Ekman som, för att följa namntraditionen, även kallas "Spinnaren".

Webbplatsen ligger på en server i USA kallad LARP.COM där även många andra lajvföreningar (främst amerikanska och svenska) har sina föreningssidor. Tidigare har detta varit gratis, men sedan i år kostar det $20 om året, vilket i sammanhanget är mycket billigt.

Hemsidan innehåller olika delar som antingen utgörs av statiska html-sidor eller generaras automatiskt av program ur databaser. För den intresserade följer nedan en beskrivning av några av dessa program:

Diskussionsforum
Den flitigaste använda delen av hemsidan är dess diskussionsforum. De kallas Ekorrsalen, Ugglesalen och Galne Galten och är ägnade åt diskussioner i olika ämnen. Dessa sköts av programmet Phorum som finns att ladda ned från phorum.org. Den version som används här är en något modifierad 3.4.6
GhWiki - Hugin och Munin
Hugin och Munin är en så kallad WikiWikiWeb, eller Wiki. En Wiki är generellt koncept som innebär att alla som kan läsa en sida också kan ändra den. Efter en incident med en marrodör har vi dock valt att enbart låta medlemmar ändra på Hugin och Munin. Vår wiki sköts av phpwiki version 1.3.10 som kan laddas ned från phpwiki.sf.net
Fotogalleri
Fotogalleriet samlar bilder från många av våra arrangemang. För att underlätta hanteringen av detta har Vävaren skrivit ett hjälpprogram som automatiserar skapandet av ett fotogalleri. För den som är intresserad av det för egen del kan det hämtas här.
Rollgalleri
Rollgalleriet låter spelare i Erborigien beskriva sina karaktärer med bild och text. Det sköts av ett program som Vävaren har skrivit i PHP utgående från ett program för diskussionforum kallat Bare Bones Bulletine Board (bbbb).
Sökning
För att underlätta sökning på sidorna använder vi en gratis tjänst från Freefind. De skapar ett index över våra sidor en gång i månaden, som sedan gör det enkelt att söka.
Kalendarium
Spinnaren har skrivit ett PHP-program för automatisk hantering av vårt Kalendarium.
Anslagstavla
Anslagstavlan är till för alla som vill meddela något till föreningens medlemmar. Vår anslagstavla drivs av ett gästboksprogrammet probook version 1.1.6, med modifikationer av Vävaren.