Östra Aralantha

Hjortar
Ur Hjortspår 34 juli 1999 (dvs före Mornams fall)

När vi i redaktionen bestämde oss för att ha ett temanummer för "Östra Aralantha" resonerade vi ungefär så här: Det finns redan mycket information om västra, södra och norra Aralantha, men den östra delen är inte lika väl utforskad. Och när vi började funder kring ämnet insåg vi att östra Aralantha inte bara är lite utforskat, det är också ganska annorlunda jämfört med de övriga delarna. Denna iakttagelse gör temat ännu mer intressant att utforska.

Alltså vad är "östra Aralantha"? För att göra det enkelt för oss kan vi likställa detta med fyra (tidigare fem) jarladömmen, nämligen Åtuna (med Tiria), Tuve, Erdamaar samt Dahlen. Vad är det då som gör att vi kan behandla dessa fyra områden i klump? Att de rent geografiskt gränsar till varandra är ett skäl, och att de alla ligger långt från huvudstaden Aahren är ett annat.

Till en början kan vi konstatera att Dahlen, den allra östligaste av aralanthiska utposter, inte riktigt passar in i mycket av det som sägs nedan. Att ta sig landvägen till Dahlen är i det närmaste ogörligt, och de mesta kontakterna man har med resten av riket går havsvägen till Aralond. Därför koncentrerar vi oss nedan på de övriga tre jarladömmena, Tuve, Erdamaar och Åtuna.

Den antagligen viktigaste förenande länken i östra Aralantha är det vittförgrenade flodsystem som förbinder större delen av området. Tiria och Åtuna ligger vid Tiriaån norr om Rövattnet (sjön strax söder om Dagaberget). Tuve och Erdamaar ligger vid Tuveån och dess förgreningar söder om sjön. Dessa floder är alla farbara mellan städerna, och de har dessutom förgreningar in i Randersmark (till Slänte och Markevi), därför är flodhandeln oerhört viktig och omfattande. På floderna kan allehanda skrymmande varor lätt transporteras, såsom spannmål, inlagd fisk, tobak, järn, vin, ull, kläde, kol med mera.

De förhållandevis enkla och billiga transporterna gör handeln livlig och binder samman städerna i ett starkt handelsnätverk. Handeln ger också många möjligheter för jarlar och friherrar längs stränderna att ta upp tull av de passerande. Kanske särskilt betydelsefullt har detta blivit för Åtuna stad som ligger vid förgreningen av farlederna mellan Tiria, Tuve och Markevi.

Men trots den sammanbindande handeln och de täta kontakterna är de olika jarladömmena i öster väldigt olika till sin karaktär. Och i denna genomgång kan vi ta med Dahlen igen.

Åtuna till att börja med har alltid varit en särling i Aralantha. Detta beror främst på dess historia. Trakten kring Tiriaån befolkades nämligen inte först av naronska utvandrare som hade följt Arned, utan av andra som hade tagit egna initiativ att flytta söderut. Därför hann Åtuna utveckla ett eget samhälle och en egen kultur innan det blev en del av Aralantha. Detta fortsatte de att slå vakt om även framledes. Att behålla sin särart har inte visat sig vara särskilt svårt eftersom Åtuna ligger mycket långt från Aahrens torn, samtidigt som vinet och handeln har gjort jarladömet rikt och oberoende.

Tuve är också tämligen speciellt. Staden är en av Aralanthas största, men jarladömet är inte särskilt stort eller tättbefolkat. Staden Tuve är därför helt dominerande i trakten. I stort sett endast små köpingar finns i det övriga jarladömet. Därför har staden blivit en centralort där det mesta går att finna. Det är till exempel inte så konstigt att just Tuve är en stad med en egen skola (Sidmans höga skola) som försöker konkurera med Skolan i Aahren.

Erdamaar är däremot en mindre stad, på många sätt mer lik Aralanthiska städer längre västerut. Men också Erdamaar särskiljer sig, bland annat genom de många magikerna och alkemisterna som (i alla fall förr) verkade i staden. Folket i Erdamaar (och Khanmar) är också välkänt som svårstyrt, det tar gärna till gatorna för att demonstrera sitt missnöje med något beslut eller annat.

Dahlen till sist är den verklige särlingen, långt utplacerat bortom svårgenomträngliga berg och med bistra livsbetingelser.

Jämfört med områdena längre väster ut i Aralantha är de östra delarna inte särskilt tätt befolkade. Detta beror dels på att jordarna är magrare och mindre lämpade för åkerbruk, men också på att de uppodlades senare. Jordbruksmarkerna i Tuve och Erdamaar är inte lysande, men bägge jarladömmena har så att man klarar sig och att det blir över ibland. Åtuna längs Tiriaån skiljer sig dock i detta. Dessa trakter befolkadesav utvandrare från Naronien tidigare än de andra östliga jaraldömena dessutom är trakterna tämligen bördiga. Vissa delar av Åtuna som inte visat sig lysande för sädesodling har däremot blivit utmärkta odlingsplatser för vin, och utgör en del av hela Erborigiens främsta vintrakt, Belcharidistriktet.

Dahlen
Beskrivning av Dahlens jarladöme. Dess historia och dess samhälle.
Erdamaar
Beskrivning av jarladömet Erdamaar.
Tiria
Beskrivning av det försvunna jarladömet Tiria. Åtuna erövrade (eller återtog) det under inbördeskriget.
Tuve efter kuppen
Kalendarium över händelserna som utspelat sig i Tuve efter Mornams kupp. Fram till 631.
Åtuna
Beskrivning av Åtuna jarladöme.
Karta över Östra Aralantha