Världshandboken 2 - granskningssida

Hjortar

Just nu granskas dessa kapitel:


Kapitel 3: Historia och Historia - kalendarium

Kommentarer på texten tas emot

Tidigare granskade kapitel:


Kapitel 6.1: Nars tro

Kommentarer på texten tas emot


Texter till världshandboken som är på väg att bli färdiga lämnas till allmän granskning på den här sidan. Texterna som dyker upp här har lästs och diskuterats av redaktionen minst en gång. När de ligger här är det meningen att texterna skall granskas av medlemmarna med avseende på innehållet, korrekturläsning kommer att genomföras senare.

Texterna finns bara tillgängliga här under en begränsad tid (ungefär 6 veckor) då det är tänkt att så många som möjligt skall komma med kommentarer. När tiden är slut bearbetar redaktionen kommentarerna tillsammans med författaren och sedan läggs texten till handlingarna. Denna procedur gör att vi (i redaktionen och föreningen) kan koncentrera oss på en eller ett par texter i taget.