Världshandboken 2 - framstegsmatris

Hjortar

Framsteg i olika avsnitt av Världshandboken 2

Förklaring

skribent
Den tillfrågade skribentens namn. Om kursivt är det oklart om skribenten accepterat.
Världsmöte i kursiv stil anger att ett värlsmöte planeras, dock ännu ej utlyst.
Seminarium i kursiv stil anger att ett seminarium planeras, dock ännu ej utlyst.
kontakt
Initialer på redaktionsmedlem som har kontakten med skribenten. För avsnitt med flera skribenter avser första initialen första skribenten, osv.
status
Avsnittets status. En text kommer att gå genom följande faser: (råtext) (arbete påbörjat) -> råtext (ingen färg) -> granskad (av redaktion, röd) -> förankrad (hos intresserade medlemmar, gul) -> typsatt (grön)
Avsnitt sid skribent status
DEL 1 - ALLMÄNT
1. Inledning 1 Redaktionen
2. Geografi och natur 3-5 Lennart E
 2.1 Bestiarium 5 Kent Ö
3. Historia 20-25 Tobias
4. Övergripande 5-7 Redaktion
5. Näringar och handel 5-6 Peter
5.1 Kommunikationer 4 Peter
6. Religion och metafysik
 6.1 Nars tro 20 Patrik O
 6.2 Lokedyrkan 5 Björn B
 6.3 Ödestro 5 Johan K, Karin O
 6.4 Magi 2-3 Sonny
7. Utbildning och lärdom 3-5 Cilla d M
8. Lag, rätt och etik 5-7 Världsmöte
DEL 2 - LÄNDER OCH FOLK
9. Njarka 7 Ann-Britt (råtext)
10. Keis Naronien 15 Seminarium (råtext)
11. Tere 7 Ann-Britt
12. Wenheim 15 Seminarium
13. Randersmark 10 Peter (råtext)
 13.1 Utbyfjärding och Erdfjärding 4 Peter
 13.2 Lambefjärding 4 Peter
 13.3 Markrikefjärding 6 Kristina H
14. Lombarerna 4 Världsmöte
15. Aralantha 15 Tobias
 15.1 Västra (Feodras, Chelmar, Noldria) 5 Kristina H
 15.2 Centrala och Norra (Aahren, Noedren, Odels) 5 Seminarium
 15.3 Östra (Tuve, Erdamaar, Åtuna, Dahlen) 7 Lennart E
 15.4 Södra (Aralond) 7 Patrik O (råtext)
16. Dagaberget 2 Zet W, Jenny W
17. Zaardras 2 Anders F, Henrik J
18. Dvärgar 2 Anders F
19. Alver 2 Jonathan
20. Sydröner och österled 2 Seminarium
21. Kartor i appendix 10 Karin A, Johan K
22. Litteraturhänvisningar i appendix 3 Redaktion
23. Register 5 Redaktion