Världshandboken 2

Hjortar

Arbetet med att sammanställa en ny Världshandbok för Erborigien leds av en redaktion bestående av tre personer:

Redaktionens mål är att presentera den nya världshandboken under jubileumsåret 2005. Alla texter skall vara klara senvåren 2005 och den tryckta boken skall finnas tillgänglig under hösten samma år.

För att få in material till boken har redaktionen i första hand valt att tillfråga skribenter att sammanställa råtexter om avgränsade områden. I vissa avsnitt uppfattas dock källläget så oklart att det finns anledning att hålla världsmöten eller så kallade skrivarseminarier. Nedan följer en disposition med ungefärlig längd på de olika avsnitten.

Som komplement till Världshandboken planeras ett Arrangörsappendix för material som inte passar i den allmänna delen. Det skall innehålla sådant som inte är allmänt känt men som framför allt arrangörer bör ha mölighet att få reda på.

Disposition

Avsnitt sidor
DEL 1 - ALLMÄNT
1. Inledning 1
2. Geografi och natur 3-5
 2.1 Bestiarium 5
3. Historia 10-20
4. Världsöverblick 5-7
5. Näringar och handel 5-6
5.1 Kommunikationer 4
6. Religion och metafysik
 6.1 Nars tro 20
 6.2 Lokedyrkan 5
 6.3 Ödestro 5
 6.4 Magi 2-3
7. Utbildning och lärdom 3-5
8. Lag, rätt och etik 5-7 Världsmöte
DEL 2 - LÄNDER OCH FOLK
9. Njarka 7
10. Keis Naronien 15 Seminarium
11. Tere 7
12. Wenheim 15 Seminarium
13. Randersmark 10
 13.1 Utbyfjärding och Erdfjärding 4
 13.2 Lambefjärding 4
 13.3 Markrikefjärding 6
14. Lombarerna 4 Världsmöte
15. Aralantha 15
 15.1 Västra (Feodras, Chelmar, Noldria) 5
 15.2 Centrala och Norra (Aahren, Noedren, Odels) 5 Seminarium
 15.3 Östra (Tuve, Erdamaar, Åtuna, Dahlen) 7
 15.4 Södra (Aralond) 7
16. Dagaberget 2
17. Zaardras 2
18. Dvärgar 2
19. Alver 2
20. Sydröner och österled 2 Seminarium
21. Kartor i appendix 10
22. Litteraturhänvisningar i appendix 3
23. Register 5