Tidslinje för Världshandboken 2

Hjortar
Moment Planerat genomförande Faktiskt genomförande
Seminarium: Keis Naronien 15 feb 04
Seminarium: Wenheim mars
Seminarium: Centrala Aralantha maj/juni
Världsmöte: Lag, Rätt och Etik september
Världsmöte: Lombarerna hösten
Världsmöte: Sydröner och österled sent i november
Texter klara senvår 05
Tryckt resultat hösten 05