Ronneby lajvsällskap har flera olika lajvprojekt på gång samtidigt. En del bara tillfälliga lajv och andra mer långdragna kampanjer. Till de sistnämda finns olika världsbilder uppmålade för de olika kampanjerna. Här hittar du all möjlig intressant information om världarna.

Moldia

  • Världen (Som Microsoft Word dokument)

Backriann