Följande personer är kontaktperson inom angivna områden:

Föreningen i helhet: Jonas Renvaktar, kommer snart nummer.

Lajv, anmälningar och roller: Se separata arrangörer för varje lajv

Ekonomi: Björn Gunnarsson, kommer snart nummer.

Bankgiro: 5567-5185
Frågor om lajv eller till arrangörer ställs i forumet.