BLANKVAPEN

>> Till blankvapenreglerna

Till Lyktsken har vi valt att använda oss av blankvapen. Det betyder att vapnen inte är av plast eller latex, utan av stål. Detta har använts förut på levande rollspel, men för det mesta då bara som rekvisita. Vi ämnar nu ta ett steg till och tillåta strider med blankvapen.

Varför? Det största argumentet för oss är att det kommer att höja känslan och realismen i spelet. Vi kan genomföra detta på ett säkert sätt för alla deltagare, och risken för skador blir minimal. Vi tror också att det kommer att främja spelet genom att det blir svårare att lösa en situation genom strid.

Vi har utvecklat ett system som vi tror på och som är lätt att lära ut. I första rummet har vi satt säkerheten och vi tror oss kunna eliminera alla skaderisker. För det första är vapnen trubbiga. För det andra är det endast ett fåtal roller med vapen som tillåts. För det tredje kommer det endast förekomma svärd. Detta för att underlätta både träning och strid, då det blir färre moment att hålla reda på. För det tredje kommer de som bär vapen att genomgå träning och bevisa genom tester att de kan hantera vapnen, samt de regler och krav som vi ställer på dem. För att detta ska kunna uppnås har vi tillsatt två vapenansvariga som kommer att sköta all träning, och som också kommer att se till att de som bär vapnen kan hantera dem på ett säkert sätt.

Striden i sig bygger på en serie slag och blockeringar. Varannan gång slår man, varannan gång blockerar man. Slagen skall utföras på ett sådant sätt att även om en blockering missar skall motståndaren inte bli träffad.

Detta är ett första steg för att etablera blankvapen på lajv. Vi vet att detta system inte är perfekt ur estetisk synvinkel. Det finns mycket kvar att önska, men vi vill göra det enkelt och säkert. Därför kommer inte striderna att vara så roliga att utöva som en helt fri strid. Vi hoppas dock att standarden bland utövarna i framtiden kommer att öka på detta område och en dag kanske vi får se helt fria strider. Vem vet? Detta är i alla fall ett steg i rätt riktning.

>> Till blankvapenreglerna