Första sidan
Middagen - andra uppsättningen

Middagsregler för rollpersoner

1.

  Glöm inte presenten till värdinnan

2.

  Husesynen är obligatorisk för alla

3.

  Beröm maten. En värdinna är inte bättre än den mat hon serverar.

4.

  Konservera artigt. En viktig etikettsregel är att inget uttalande får lämnas okommenterat.

5.

  Försök dölja eventuella konflikter. "Vi är här för att ha trevligt". Om konflikter uppstår inom t.ex. ett äkta par försök sköta det enskilt (se även midagstips 4).

6.

  Värdparets infall gäller, t.ex. angående sällskapsspel, medan det är möjligt att opponera sig mot andra gästers idéer.

7.

  Strunta i allt ovanstående allteftersom kvällen lider mot natt och omdömet grumlas av frustration, ångest, alkohol etc.

Middagstips för spelare

1.

  Detta arrangemang kommer inte bli bättre än dess deltagare gör det. Sitt inte tyst och vänta på att orcherna ska komma, för det gör de inte. Ta in dina motspelare; reagera på deras åsikter och handlingar och skapa relationer. Rollspela!

2.

  Det är viktigt att du har god koll på din karaktär och att du tänkt igenom hur du ska spela honom/henne. Allt som du vet och din karaktär, som du fått innan eller hittat på själv kan du använda (förutsatt att du talat om övergripande saker för arrangörerna). Var inte rädd att utnyttja din karaktär till fullo. Men! Obs! Ta även fasta på nästa punkt!

3.

  All form av upptrappning kan utgöra en fälla. Om du ska rollspela att du blir mer och mer berusad, frustrerad, nervös, etc. under kvällens lopp är det lätt att låta förloppet gå för snabbt. Tillsist går det inte att trappa upp det ytterligare. Många lajvare tenderar att hävda sina roller lite för mycket redan i början på ett arrangemang, vilket ibland leder till överspel.

4.

  Fysiskt rollspel är roligt (det kan bli lite för likt radioteater annars) men vi förutsätter att ingen går till ytterligheter (våld, sexuella trakasserier o.s.v.) utan att antingen klargöra detta i förväg för berörd person, alternativt känna denne så pass väl att han/hon vet att denne inte tar illa upp.

5.

  Försök att som RP släta över konflikter, men som spelare dra fram dem i ljuset (t.ex. gå ut och bråka i ett annat rum, men skrika så högt att alla andra tydligt kan höra vad som sägs). Döm snabbt och skoningslöst bakom ryggen på andra (naturligtvis får aldrig illusionen om att man har trevligt brytas). "Han bedrar säkert sin hustru!", "Hon ser ut att inte ha någonting i huvudet!" och liknade.

6.

  Att spela berusad är lätt, men är svårt att gestalta realistiskt. Blir din rollperson berusad, spela hellre på att han/hon försöker dölja det (med varierande resultat - beroende på berusningsgrad) än att du raglar omkring och bara är oredig. Men det är även sådant som du som spelare ska ha tänkt igenom innan spelet: Brukar din rollperson bli berusad vid fel tillfälle? Hur hanterar han/hon det? (hur hanterar hans/hennes äkta hälft det?) osv.

7.

  Ha jävligt kul!> Första sidan
> Stämningsbild
> Anmälningsprocedur
> Roller
> Krav
> Förträff
> Middagstips och -regler.
> Avrollning
> Hjälp vid analys av rollperson
> Hjälp vid analys av rollpersoners äktenskap
> Foton från första uppsättningen